1. INSCHRIJVING EN DEELNAME

1.1 Inschrijving voor een voetbalclinic is definitief na ontvangst van betaling.

1.2 Deelname is op eigen risico. VoetbalTime is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures of schade aan eigendommen.

2. BETALING EN ANNULERING

2.1 Betaling dient voorafgaand aan de clinic te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

2.2 Bij annulering door de deelnemer gelden annuleringsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

3. VEILIGHEID EN GEDRAG

3.1 Deelnemers dienen de instructies van de trainers op te volgen en zich verantwoordelijk te gedragen.

3.2 VoetbalTime behoudt zich het recht voor deelname te weigeren of te beëindigen bij ongepast gedrag.

4. MEDISCHE VOORWAARDEN

4.1 Deelnemers moeten in goede gezondheid verkeren. Bij twijfel wordt geadviseerd medisch advies in te winnen.

4.2 Deelnemers met medische aandoeningen dienen VoetbalTime voorafgaand aan deelname op de hoogte te stellen.

5. PROGRAMMAWIJZIGINGEN

5.1 VoetbalTime behoudt zich het recht voor het programma aan te passen om redenen zoals weersomstandigheden of overmacht.

5.2 In geval van annulering door VoetbalTime wordt het inschrijfgeld gerestitueerd.

6. BEELDMATERIAAL

6.1 Foto’s en video’s gemaakt tijdens voetbalclinics kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 VoetbalTime is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, verlies of letsel tijdens voetbalclinics.

8. TOEPASSELIJK RECHT

8.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

VoetbalTime behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is altijd beschikbaar op de website. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.